Ger fasader liv och de boende energi
Inglasade balkonger har många fördelar. Förutom känslan av frihet att kunna njuta sin frukost, läsa en bok och låta barnen leka säkert på balkongen förhöjer en vacker inglasning fasadens estetiska värde och inte minst kan den spara betydande mängder energi. Balco AB har varit ledande inom inglasade balkonger i över tjugo år och har verksamhet i stora delar av Europa.
Michael Wickell är sedan tre år VD för det Växjöbaserade företaget med 150 anställda och har arbetat i sammanlagt 20 år på Balco. Han har fått vara med om en svindlande resa under de två decennierna.
- Vi har lyckats etablera oss som ledande i Sverige och har egen utvecklingsavdelning, produktion, försäljningsenhet, konstruktion och projektledning, vilket innebär att vi kan erbjuda en totalentreprenad inom högkvalitativa inglasningar av balkonger, säger Michael. Trots att företaget vuxit snabbt både i antalet anställda och i omfattningen på uppdragen geografiskt finns fortfarande en familjär känsla bland dem. Inte minst det vinstandelssystem som förvaltas av en egensammansatt styrelse bidrar till att alla känner sig delaktiga i företagets framgångar och är måna om att göra arbetet på bästa sätt.

Förr var balkongen mest en påhängd liten platta med plåtinramning. Numera, inte minst genom Balcos ständiga utvecklingsarbete, spelar både utseende, integrering med husfasaden, rymligheten och de energisparande effekterna av en inglasad balkong roll.
- Vi har sett konkreta effekter på uppemot 20% energibesparingar efter våra inglasningar, luften förvärms och utgör en bra isolering och kan hjälpa fastighetsägaren att komma riktigt långt i energieffektivisering, förklarar Michael.
En inglasning i Balcos regi innebär också en kraftigt reducerad bullernivå i stadsmiljö eller vid järnvägar och andra högljudda miljöer. Det går att halvera bullernivåerna ett par gånger om.
- En öppen balkong vid en starkt trafikerad väg går knappt att vistas på, våra unikt konstruerade balkonger avgränsar miljön så att man kan njuta sin inglasade balkong utan att störas av bullret, förklarar Michael.
Satsningen på ständig utveckling och patentlösningar inom moderna balkonglösningar fortsätter. Michael ser stora potentialer i allmännyttans bostadsbestånd som står inför omfattande renoveringsbehov.
- Där kan våra inglasningar och helhetslösningar bidra med stora förbättringar för både energibesparingar och sköna utemiljöer i fastigheterna, spår han.


Balco AB

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0470-53 30 00
Fax: 0470-53 30 97


Email:
michael.wickell@balco.se

Hemsida:
www.balco.se

Adress:
Balco AB
Älgvägen 4
35245 Växjö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN